Home / Tag Archives: nguyễn du

Tag Archives: nguyễn du

Phân tích phẩm chất và số phận người phụ nữ thời phong kiến qua nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ – Văn mẫu lớp 9

bloghocsinh img - Phân tích phẩm chất và số phận người phụ nữ thời phong kiến qua nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ - Văn mẫu lớp 9

Phân tích phẩm chất và số phận người phụ nữ thời phong kiến qua nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Hưng Yên Nguyễn Dữ sống ở thế kỷ XVI quê …

Read More »

Phân tích tâm trạng nhân vật Thúy Kiều trong đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích trích Truyện Kiều của Nguyễn Du – Văn mẫu lớp 9

bloghocsinh img - Phân tích tâm trạng nhân vật Thúy Kiều trong đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích trích Truyện Kiều của Nguyễn Du - Văn mẫu lớp 9

Phân tích tâm trạng nhân vật Thúy Kiều trong đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích trích Truyện Kiều của Nguyễn Du – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thanh Hóa Từ một thiếu nữ tài sắc sống trong cảnh êm đềm trướng rủ màn …

Read More »