Home / Giáo dục / Chứng minh câu nói “Đoàn kết là sức mạnh”

Chứng minh câu nói “Đoàn kết là sức mạnh”

Đề bài: Chứng minh câu nói “Đoàn kết là sức mạnh”

Bài làm

“Đoàn kết là sức mạnh” là một chân lí từ xưa đến nay, trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Điều đó không chỉ thể hiện qua các cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc mà còn ở ngay cả thời bình trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước.

Như chúng ta đã biết “đoàn kết” là sự gắn bó, chung tay, chung sức, chung lòng để làm một việc gì đó. Đoàn kết là tập hợp những cá nhân, những bộ phận thành một khối thống nhất. Tuy nhiên khối thống nhất đó phải hoạt động vì một mục tiêu chung, đúng đắn, tiến bộ và phù hợp với sự phát triển của xã hội. Nếu mục tiêu của khối thống nhất đó đi ngược với lợi ích xã hội thì đó là tư tưởng sai lệch mang chủ nghĩa cá nhân.

Vậy tại sao nói “Đoàn kết là sức mạnh”. Như chúng ta đã biết trong lời kêu gọi toàn dân của chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác đã nêu lên khẩu hiệu khơi dậy tinh thần đoàn kết cho dân tộc:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Qua khẩu hiệu trên có thể thấy đoàn kết là điều kiện giúp mỗi cá nhân phát huy hết sức mạnh tiềm tàng. Từ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc sẽ tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, mang sức mạnh tổng hợp, vĩ đại. Trước hết, tinh thần đoàn kết góp phần to lớn vào những chiến thắng to lớn, vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ chiến thắng quân Nam Hán đến Hào khí Đông A qua ba lần chiến thắng quân Mông – Nguyên dưới thời Trần… Và sau này là hai cuộc trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai thế lực thù địch lớn mạnh cả về tiềm lực kinh tế và quân sự. Tất cả những chiến thắng ấy đâu có lần nào thiếu tinh thoàn đoàn kết, đồng lòng vì sự nghiệp chung giải phóng và bảo vệ đất nước.

Xem thêm:  Soạn bài Vượt lên thử thách

chung minh cau noi doan kat la suc manh - Chứng minh câu nói “Đoàn kết là sức mạnh”
Chứng minh câu nói: “Đoàn kết là sức mạnh”

Bên cạnh đó, đoàn kết còn làm tăng sức mạnh trí tuệ. Mỗi phát minh, mỗi công trình nghiên cứu để đưa ra những thành tựu khoa học kĩ thuật đâu chỉ là của một cá nhân mà là cả một nhóm người. Rồi những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường, nhà máy, cong trình thủy điện hay những con đê bao bọc bảo vệ xóm làng…Tất cả đều không thể thiếu sự hiện diện của tinh thần đoàn kết. Nhờ tinh thần đó mà xưa kia cha ông ta chỉ với dôi bàn tay và công cụ thô sơ đã đắp nên những con đê chạy dài cả chục cây số để bao bọc xóm làng, đồng ruộng, để chống chọi với thiên tai.

Gắn với thời đại ngày nay, khi kinh tế xã hội ngày một phát triển, bùng nổ dân số…mà hệ lụy của nó mang đến là những vấn đề mang tính chất toàn cầu. Những vấn đề về hiện tượng nhà kính, ô nhiễm môi trường hay những tệ nạn xã hội, những căn bệnh dịch có sức ảnh hưởng rộng lớn…đều là những vấn đề mà cả xã hội, cả thế giới cần quan tâm. Muốn giải quyết những vấn đề trên không phải chỉ cần một người, một tổ chức, hay một vài quốc gia có thể làm được mà còn cần sự thống nhất, đoàn kết của cả khu vực và toàn thế giới. Vì vậy ra đời những cuộc phát động vì môi trường xanh, ngày Trái đất…

Xem thêm:  Suy nghĩ về nói và làm trong cuộc sống - Văn mẫu lớp 9

Dưới góc độ của một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì tinh thần đoàn kết ở trường lớp, trong gia đình, xóm làng cũng rất quan trọng. Như Bác Hồ đã nói: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.

Đó là đoàn kết, hăng hái tham gia vào các hoạt động của trường lớp như: học tập, lao động vì môi trường xanh, sạch đẹp, tham gia các hoạt động tình nguyện, làm từ thiện vì những vùng gặp khó khăn, hoặc cùng nhau giúp đỡ các bạn để cùng tiến bộ…Từ những hoạt động đó sẽ tạo nên cho mỗi người ý thức vì mục đích chung, cộng đồng, rèn luyện trở thành công dân tốt và để làm những việc lớn lao hơn trong tương lai, trở thành người có ích cho xã hội.

Qua những phân tích trên có thế thấy đực sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết trên các lĩnh vực khác nhau. Mỗi chúng ta cần nhận thức được tầm quan trọng của đoàn kết trong học tập, rèn luyện và trong lao động. Thấy được sự đúng đắn trong những câu tục ngữ về tinh thần đoàn kết, tương trợ mà cha ông ta đã dăn dạy ví như:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Mai du

Check Also

7215 1494911290057 1016 310x165 - Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ

Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ

Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ Bài làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *