Home / Huyền Trang

Huyền Trang

Ê chề văn mẫu

unnamed file 24 310x165 - Ê chề văn mẫu

Đã có một thời dư luận than phiền về văn mẫu vì làm giảm tinh thần sáng tạo của học sinh. Hiện tượng phản giáo dục ấy chưa được khắc phục thì bây giờ công chúng lại ngao ngán vì… chất lượng văn mẫu. Cuốn sách “Những bài tập làm …

Read More »